Žaidimo taisyklės

Varžybų formatas

 • Padelio tenisas žaidžiamas dvejetais (du prieš du), bet galima žaisti ir vienetais toje pačioje aikštelėje (žaidžiant įstrižai).

Taškų skaičiavimas

 • Padelio tenise taškų skaičiavimo sistema yra lygiai tokia pati kaip teniso.

Padavimas

Padavimas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Padelio tenise žaidimas prasideda paduodant kamuoliuką iš apačios (tenise – iš viršaus) nuo dešinės padavinėtojo pusės įstrižai aikštelės;
 • Prieš paduodant kamuoliukas turi būti mušamas į žemę ir tada smūgiuojamas žemiau juosmens lygio;
 • Po padavinėtojo smūgio kamuoliukas turi nusileisti į oponento padavimo ribas. Jeigu kamuoliukas nusileidžia į padavimo ribas ir atsimuša į galinį arba šoninį stiklą, padavimas užskaitomas ir žaidimas yra tęsiamas. Tačiau jeigu padavinėtojo kamuoliukas atsitrenkia į vielinę užtvarą, padavimas yra laikomas klaidingu;
 • Padelio tenise žaidėjas turi du bandymus atlikti padavimą.

Kada laimimas taškas

 • Varžovui du kartus neteisingai atlikus padavimą;
 • Varžovo aikštelėje kamuoliukui du kartus atšokus nuo grindų;
 • Kamuoliukui pataikius į varžovą ar jo partnerį;
 • Varžovo kamuoliukui tiesiogiai pataikius į Jūsų aikštelės stiklą ar tinklą;
 • Varžovo kamuoliukui pataikius į savo aikštelės tinklą (savo pusėje nuo stiklo žaidimas galimas);
 • Varžovui kamuoliuką pataikius į lubas;
 • Kamuoliukui pataikius į varžovo aikštelės grindis ir jam išlėkus už aikštelės ribų.

Kamuoliuko atmušimas varžovui

 • Kamuoliukas atmušamas vienu smūgiu;
 • Kamuoliuką visada galima atmušti „iš oro“ , išskyrus padavimo metu;
 • Kamuoliuką galima atmušti vieną kartą atšokus į grindis;
 • Kamuoliuką galima atmušti vieną kartą atsimušus į grindis ar kelis kartus atsimušus į šonines sienas.